Startseite » 135 Przewos (Przewóz) II

135 Przewos (Przewóz) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrzewos · · · Przewóz
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 11, 227 (1927); APOp, RO Wydział I, sygn. 11107, s. 213 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE PRZEWOS + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu postać modląca się na kolanach skierowana w prawo, nad nią księżyc, po prawej i lewej stronie krzyż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 135