Startseite » 1382 Borkowitz (Borkowice) I

1382 Borkowitz (Borkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorkowitz · · · Borkowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive, Tiere

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1860

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 392, s. 98 (1843), sygn. 144, b.p. (1834, 1851, 1860)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Rosenberger Kre[[is]]|| Gemeinde | Borkowitz

Opis pola pieczęci: myśliwy na koniu biegnącym w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 22; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1382