Startseite » 160 Vorsicht (Opatrzność)

160 Vorsicht (Opatrzność)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćVorsicht · · · Opatrzność
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Redendes Siegel, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 200 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSICHT + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 160