Startseite » 1616 Himmelwitz ( Jemielnica)

1616 Himmelwitz ( Jemielnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHimmelwitz · · · Jemielnica
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1919

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911);  APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 136, b.p. (1919), sygn. 137, b.p. (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE HIMMELWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu na wprost kielich z hostią, na prawo trzy kłosy zboża, na lewo winorośl

Publikacje: opis Wilpert IV.25, ryc. 123; Starczewska-Wojnar, SC, s. 471; Smykała, R. Kublik, PW 1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1616

Uwagi: Wieś należąca do zakonu cystersów. Wizerunek na pieczęci zaczerpnięty z pieczęci archidiakonatu strzeleckiego. Nad kielichem w pieczęci kościelnej jest dodatkowo czapla (APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 2191, b.p.)