Startseite » 1821 Ksienzowiesch, Freidorf (Księżowieś, obecnie część Leśnicy) III

1821 Ksienzowiesch, Freidorf (Księżowieś, obecnie część Leśnicy) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKsienzowiesch, Freidorf · · · Księżowieś, obecnie część Leśnicy
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 1922 – 1935

Wymiary odcisku: Ø 37 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, R.O., sygn. 70078, b.p. (1932)

Typologia wizerunku: zwierzęta

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe}  GEMEINDE FREIDORF || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu łabędź z rozłożonymi skrzydłami, zwrócony w prawo

Publikacje:  –