Startseite » 21 Comorno (Komorno) III

21 Comorno (Komorno) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComorno · · · Komorno
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Topographisch

 

Datacja odcisku: 1896 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1. poł. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 156, b.p. (1896), sygn. 40, s. 152 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE COMORNO || KREIS | COSEL

Opis pola pieczęci: piętrowy budynek

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 21

Schlagwörter: