Startseite » 23 Czienskowitz (Ciężkowice) II

23 Czienskowitz (Ciężkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzienskowitz · · · Ciężkowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 182 (1927), sygn. 157, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE CZIENSKOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu 8 kłosów zbóż, nad nimi oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 23