Startseite » 237 Ranisch (Rączka)   

237 Ranisch (Rączka)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRanisch · · · Rączka
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

                           
Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1821 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 153, b.p. (1835, 1845)

Legenda pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE RANISCH || FALKENBERG | CREIS | 1821 (?)

Opis pola pieczęci: serce, z którego wierzchołka wyrastają trzy kwiaty (róże?), po obu stronach serca dwa pióra (?)

Publikacje: opis i ryc. M. Misztal, DPK; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 237