Startseite » 27 Czissowa (Cisowa) I

27 Czissowa (Cisowa) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzissowa · · · Cisowa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 158, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE CZISSOWA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu puste pole

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 27

Schlagwörter: