Startseite » 285 Bittendorf (Bednary) I

285 Bittendorf (Bednary) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBittendorf · · · Bednary
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1887

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1841, 1850, 1858), sygn. 1048, b.p. (1868), sygn. 185, b.p. (1874)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEME: | SIEGEL | BITTENDOR | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 285