Startseite » 299 Friedewalde (Skoroszyce) IV     

299 Friedewalde (Skoroszyce) IV     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedewalde · · · Skoroszyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Religiöse Symbole

 

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 952, s. 52 (1865)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN: SIEG: FRIEDEWALDE || [[GR]]OTTKAUE[[R]] | [[C]]REIS

Opis pola pieczęci: postać świętej Jadwigi Śląskiej, trzymającej w prawej ręce but (?), w lewej model kościoła, poniżej kwitnące kwiaty

Publikacje: opis i ryc. Kutzer GKNG; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 299