Startseite » 35 Dzielau (Dzielawy) I

35 Dzielau (Dzielawy) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDzielau · · · Dzielawy
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1823

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1853

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1711, s. 68 (1823), sygn. 10350, b.p. (1853), sygn. 10348, b.p. (1853)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DZIELAWY GEM: SIGEL || IN COSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim ptak w locie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 35

Schlagwörter: