Startseite » 36 Dzielau (Dzielawy) II

36 Dzielau (Dzielawy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDzielau · · · Dzielawy
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 160, b.p. (1912), sygn. 40, s. 166 (1927), APOp, RO sygn. 78605, b.p. (1925)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DZIELAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim ptak w locie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 36

Schlagwörter: