Startseite » 368 Lindenau (Lipniki) IV    

368 Lindenau (Lipniki) IV    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLindenau · · · Lipniki
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Religiöse Symbole

                

 Datacja odcisku: 1853

Chronologia odcisku: 1844 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6065, k. 62 (1844); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1044, b.p. (1853)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie perełkowe i ciągłe} GEMEINDE SIEGEL V. LINDENAU || GROTTKAUER | CREIS

Opis pola pieczęci: św. Katarzyna z chorągwią w lewej ręce i kołem u stóp; po prawej stronie drzewo o trzech poziomach gałęzi

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 368