Startseite » 39 Dziergowitz (Dziergowice) II

39 Dziergowitz (Dziergowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDziergowitz · · · Dziergowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1882 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1918

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 161, s. 2 (1880 – 1918)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DZIERGOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu trzy kłosy zboża, przed nimi dwie skrzyżowane łopaty

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 39

Schlagwörter: