Startseite » 40 Dziergowitz (Dziergowice) II

40 Dziergowitz (Dziergowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDziergowitz · · · Dziergowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: 1924 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 213 (1927), APOp, RO sygn. 53003, s. 1 (1929), sygn. 62716, b.p. (1924), sygn.

69261, b.p. (1928), sygn. 110528, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DZIERGOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu trzy kłosy zboża, przed nimi dwie skrzyżowane łopaty

Publikacje: –

Schlagwörter: