Startseite » 461 Frei Tschapel (Czaple Wolne)

461 Frei Tschapel (Czaple Wolne)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Tschapel · · · Czaple Wolne
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Redendes Siegel

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 174

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + FREI CZAPEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ptak – czapla zwrócona w lewą stronę, stojąca nad ptasim jajem

Publikacje: opis Wilpert VII.40, ryc. Wilpert nr 174; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 461