Startseite » 48 Goschütz (Goszyce) I

48 Goschütz (Goszyce) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoschütz · · · Goszyce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: przed 1887

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GOSCHTITZER [[GEM: SIG:]] || COSELER | [[CREYS]]

Opis pola pieczęci: kosa w skos zwrócona ostrzem w prawo, po jej prawej stronie trzy kłosy, po lewej sześć kłosów

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 48

Schlagwörter: