Startseite » 496 Ober Rosen (Rożnów Górny)   

496 Ober Rosen (Rożnów Górny)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOber Rosen · · · Rożnów Górny
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Redendes Siegel

                                     

Datacja odcisku: przed 1911
Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.
Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna
Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 182

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} OBER ROSEN GEM: SIEG || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzew róży wyrastający z murawy, pojedynczy kwiat na szczycie krzewu

Publikacje: opis Wilpert VII.33, ryc. Wilpert nr 182, ryc. Vestiga praeteriti. Spuren der Geschichte des Dorfes Rosen, Kreis Kreuzburg O/S, von Peter Klotz, Stadland 2017 [mps]; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 496