Startseite » 506 Roschkowitz (Roszkowice) II

506 Roschkowitz (Roszkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoschkowitz · · · Roszkowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive, Wappen

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 181

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSCHKOWITZ GEM. SIEG. || KREUZRURG | KREIS | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} róg myśliwski skierowany w prawo

Publikacje: opis Wilpert VII.31, ryc. Wilpert nr 181; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 506