Startseite » 61 Grzendzin (Grzędzin)

61 Grzendzin (Grzędzin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrzendzin · · · Grzędzin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1921

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1828, s. 67 (1864, 1904), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 149 (1927), sygn. 152, b.p. (1921), APOp, RO, sygn. 67100, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GRZENDZIN + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop trzymający w prawej ręce cep, w lewej kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 61