Startseite » 64 Jaborowitz (Jaborowice)

64 Jaborowitz (Jaborowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJaborowitz · · · Jaborowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 138 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE JABOROWITZ * || KREIS COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop trzymający na ramieniu motykę, po prawej – kwiat, po lewej stronie wbite w podłoże widły

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 64