Startseite » 68 Jacobswalde (Kotlarnia) II

68 Jacobswalde (Kotlarnia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJacobswalde · · · Kotlarnia
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 129 (1927), sygn. 170, b.p. (1884)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE JAKOBSWALDE * || KR. COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu topór w słup, dookoła niego zawinięty drut

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 68