Startseite » 72 Juliusburg (Radziejów)

72 Juliusburg (Radziejów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJuliusburg · · · Radziejów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 188 (1927), sygn. 151, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE JULIUSBURG * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu krzyż na podłożu, po jego prawej i lewej stronie kropka
Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 72