Startseite » 74 Kandrzin-Pogorzeletz (Kędzierzyn, obecnie część Kędzierzyna-Koźla) I

74 Kandrzin-Pogorzeletz (Kędzierzyn, obecnie część Kędzierzyna-Koźla) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKandrzin-Pogorzeletz · · · Kędzierzyn, obecnie część Kędzierzyna-Koźla
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1931

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 51168, b.p. (1925), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 50 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} – GEMEINDE KANDRZIN-POGORZELLETZ – || KREIS COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu las (11 drzew)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 74