Startseite » 76 Karchwitz (Karchów) I

76 Karchwitz (Karchów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKarchwitz · · · Karchów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4194, s. 26 (1847)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KARCHWIZ GEM: SIGEL: || IN COSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: kościół z jedną wieżą, po prawej stronie trzy wysokie krzyże

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 76