Startseite » 78 Klein Althammer (Stara Kuźnia)

78 Klein Althammer (Stara Kuźnia)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Althammer · · · Stara Kuźnia
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 159 (1927), APOp, RO, sygn. 108242, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE ALTHAMMER * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu trzy drzewa liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 78