Startseite » 79 Klein Ellguth (Ligota Mała)

79 Klein Ellguth (Ligota Mała)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Ellguth · · · Ligota Mała
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 242 (1927), APOp, RO, sygn. 70843, b.p. (1926), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2289, s. 1 (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KL: ELLGUTH + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop trzymający cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 79