Startseite » 83 Klein Nimsdorf (Naczysławki)

83 Klein Nimsdorf (Naczysławki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Nimsdorf · · · Naczysławki
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Wappen

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1912 – 1927

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 245 (1927), sygn. 191, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEM: KLEIN NIMSDORF + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej skrzyżowane ramiona i między nimi krzyż, po lewej snop zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 83

Uwagi: herb zakonu franciszkanów