Startseite » 87 Koske (Kózki) II

87 Koske (Kózki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKoske · · · Kózki
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 187 (1927), sygn. 174, b.p. (1890, 1906), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2287, s. 13 (1923)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KOSKE + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na kartuszu sosna, po lewej wbity w nią topór

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 87