Startseite » 891 Glöglichen (Głogowiec) II

891 Glöglichen (Głogowiec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGlöglichen · · · Głogowiec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WUU, sygn. 3356, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeindevorsteher in Glöglichen * || Kreis Neustadt O/Schles.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} jeleń w biegu skierowany w prawo, ugodzony strzałą

Publikacje: –