Startseite » 91 Krzanowitz und Langlieben (Krzanowice, Długomiłowice)

91 Krzanowitz und Langlieben (Krzanowice, Długomiłowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrzanowitz und Langlieben · · · Krzanowice, Długomiłowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 216 (1927), APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEM: KRZANOWITZ U LANGLIEBEN + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drzewo liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 91

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1936 roku (APOp, RO, Wydział I, sygn. 8959, b.p.)