Startseite » 98 Lenschütz (Łężce)

98 Lenschütz (Łężce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLenschütz · · · Łężce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 127 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE LENSCHÜTZ * || KREIS COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop zboża, po jego prawej i lewej stronie skierowane ostrzem do środka dwa sierpy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 98