Strona główna » 1002 Schiegau (Ścigów)

1002 Schiegau (Ścigów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchiegau · · · Ścigów
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] GEMEIN: SI[[EGL || NEYSTAETER | CREIS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rybak trzymający na ramieniu wędkę z rybą (?)

Publikacje: –