Witamy na stronie katalogu pieczęci gminnych używanych na Śląsku. Zaprezentowano tutaj  zbiór historycznych pieczęci małych miejscowości z terenu całego Śląska z lat 1722-1945, odnalezionych na kartach materiałów archiwalnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim rysem historycznym funkcjonowania gminy wiejskiej, który pozwoli zrozumieć kontekst stosowania pieczęci przez przedstawicieli samorządu wiejskiego. Oprócz funkcji prawnej pieczęć niosła też ze sobą element komunikacyjny poprzez zastosowany na niej wizerunek. Tu zachęcamy do zapoznania się z proponowaną typologią pieczęci. Prezentowane pieczęcie łatwo znaleźć w wyszukiwarce, w której umieszczono wizerunki pieczęci zaprezentowanych w publikacji autorstwa Aleksandry Starczewskiej-Wojnar, Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933, Opole 2020, oraz pieczęcie z terenu całego historycznego Śląska, odnalezione w toku dalszych kwerend archiwalnych.

Ponieważ badania nad sfragistyką regionalną są nadal prowadzone, zachęcamy do częstego odwiedzania strony i śledzenia nowych odkryć.

Element ozdobny

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny