Strona główna » 1833 Knispel (Księże Pole) II     

1833 Knispel (Księże Pole) II     

jak w opisieKnispel · · · Księże Pole
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Herbowe

 Datacja odcisku: –

Chronologia odcisku: 1774–2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: AP w Katowicach, oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny

Typologia wizerunku: herbowe

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KNISPEL GEMEIN SIEGL || LEOBSCHITZ| CREISS|1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na ozdobnym kartuszu krzyż i leżący pod krzyżem półksiężyc, nad kartuszem anioł, po obu stronach kartusza polny kwiat

Publikacje: –