Strona główna » 1028 Sedschütz (Dziedzice) I

1028 Sedschütz (Dziedzice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSedschütz · · · Dziedzice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19711, k. 1 (1840); APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1844)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DZIEDZITZ: GEM: SIGEL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: smolarz dokładający drwa do ogniska

Publikacje: –