Strona główna » 1029 Sedschütz (Dziedzice) II

1029 Sedschütz (Dziedzice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSedschütz · · · Dziedzice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19711, k. 20 (1840)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DZIEDZITZ: GEM: SIGEL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: smolarz dokładający drwa do ogniska

Publikacje: –