Strona główna » 1056 Weingasse (Winiary, włączone w 1904 do Głogówka) II

1056 Weingasse (Winiary, włączone w 1904 do Głogówka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWeingasse · · · Winiary
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WEINGASSE GEM. SIEGEL || KR. NEUSTADT | O/S

Opis pola pieczęci: nóż do winorośli (sierp?), za nim gałązka winorośli

Publikacje: –