Strona główna » 110 Miersencin (Mierzęcin)

110 Miersencin (Mierzęcin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMiersencin · · · Mierzęcin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 214 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: * GEMEINDE MIERSENCZIN * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drzewo

Uwagi: w 1886 roku kolonia Mechnitz

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  110