Strona główna » 1121 Chrosczütz (Chróścice) I

1121 Chrosczütz (Chróścice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćChrosczütz · · · Chróścice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 19 (1833); GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 3194, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CHROSCZITZ GEM: SIGL: || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa, na nim rama z czterech kół

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.18, opisuje jako kościół z wieżą