Strona główna » 1199 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) I

1199 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrudschütz · · · Grudzice, obecnie dzielnica Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: XVIII w.

Wymiary odcisku: 22 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 128, k. 323 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GRVTZICKI : GMIN {ozdobny ornament}

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na gałęzi dwa ptaki skierowane ku sobie

Publikacje: –