Strona główna » 1215 Jellowa (Jełowa) II

1215 Jellowa (Jełowa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJellowa · · · Jełowa
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Zwierzęta

Datacja odcisku: 1864

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 22 (1864)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE JELLOWA || KREIS | OPPELN.

Opis pola pieczęci: po prawej chłop, po lewej koń trzymany za lejce, skierowany do środka pola

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 57