Strona główna » 1227 Kollanowitz (Kolanowice) I

1227 Kollanowitz (Kolanowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKollanowitz · · · Kolanowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1849

Wymiary odcisku: 20 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G[…]LANOWITZ || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} koło ze szprychami, pod nim topór wbity ukośnie ostrzem w dół

Publikacje: A. Kulla, AG