Strona główna » 131 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) IV

131 Polnisch Neukirch, Gross Neukirch (Polska Cerekiew) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Neukirch, Gross Neukirch · · · Polska Cerekiew
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

 

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: 1930 – 1933

Wymiary odcisku: 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 69484, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Groß Neukirch * || Kreis Cosel

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z proporcem w lewej ręce i konewką w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 131