Strona główna » 136 Radoschau (Radoszowy)  

136 Radoschau (Radoszowy)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRadoschau · · · Radoszowy
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

   

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 168 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 7567, b.p. (1910)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE RADOSCHAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu koło, pod nim lemiesz i ostrze kosy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 136

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1940 roku (APOp, RO, sygn. 45725, s. 10)