Strona główna » 146 Rzetzitz (Rzeczyce) II

146 Rzetzitz (Rzeczyce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRzetzitz · · · Rzeczyce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 136 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE RZETZITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drwal z rydlem do karczowania na ramieniu pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 146