Strona główna » 1460 Landsberg Dorf (Gorzów Śląski – Wieś) II

1460 Landsberg Dorf (Gorzów Śląski – Wieś) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLandsberg Dorf · · · Gorzów Śląski-Wieś
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Zwierzęta

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 169, b.p. (1890, 1904, 1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · GEMEINDE- VORSTAND · || DORF LANDSBERG / KR. ROSENBERG O/SCHL.

Opis pola pieczęci: stojący na skale jeleń skierowany w prawo

Publikacje: opis Wilpert XIII.5, ryc. Wilpert nr 232; opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4