Strona główna » 1512 Schiorke (Ciarka) II

1512 Schiorke (Ciarka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchiorke · · · Ciarka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: 1924 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 153, b.p. (1924, 1925), sygn. 232, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • GEMEINDE- VORSTAND SCHIORKE • || KR. ROSENBERG O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} koń w biegu skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4