Strona główna » 1544 Ulrikendorf (Milęcin)

1544 Ulrikendorf (Milęcin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUlrikendorf · · · Milęcin
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 365, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ULRIKENDORFER COLON […] GEM || ROSENB | CREYS

Opis pola pieczęci: kościół (?)

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4